Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων


MCMS

Municipality Crisis Management System

Ένα Έργο για την διαχείριση κρίσεων από τους Δήμους και τις Aρχές πολιτικής προστασίας,
με χρήση γεωεντοπισμού και τεχνολογιών άμεσων μηνυμάτων μέσω έξυπνων συσκευών και νέων Τεχνολογιών.

Δυνατότητεσ mcms

Επικοινωνία με Κέντρα επιχειρήσεων
(Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ)

Μέσα από το σύστημά μας δίνεται η δυνατότητα να μοιράζεστε την εικόνα του διαδραστικού χάρτη αλλα και να έχετε συνεχή επικοινωνία με τον/τους διαχειριστές των κέντρων επιχειρήσεων της αστυνομίας, της πυροσβεστικής κ.α. με την προσθήκη τερματικής μονάδας μέσα στο κάθε κέντρο. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να γίνει εφικτή με την χρήση οποιασδήποτε συσκευής PC, Laptop ή Tablet.

Διαδραστικός Χάρτης Πραγματικού χρόνου

Ο διαχειριστής του συστήματος είναι σε θέση να γνωρίζει την θέση και την διαθεσιμότητα του κάθε εμπλεκομένου που υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα. Σε περίπτωση που εκτάκτως έχουν προστεθεί δυνάμεις από άλλες περιοχές μπορούν εύκολα να προσαρτηθούν στην αποτύπωση του διαδραστικού χάρτη με την χρήση της εφαρμογής μας.

Επικοινωνία με όλους

Ο διαχειριστής μπορεί να επικοινωνήσει με όλους, τα κέντρα, τους εμπλεκομένους, ακόμα και τους πολίτες κατά μονάς ή ομαδοποιημένα, με την χρήση γραπτών μηνυμάτων, γεγονός που κάνει την μετάδοση της πληροφορίας πιο ασφαλή. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να γίνει εφικτή με την χρήση οποιασδήποτε έξυπνης συσκευής.

Οργάνωση Εθελοντών

Με το ενσωματωμένο μητρώο εθελοντών δίνεται η δυνατότητα να τηρούνται όλα τα στοιχεία των εθελοντών του Δήμου και να είναι πάντα εύκολη η ανάκληση πληροφοριών και η επικοινωνία με μονάδες ή και ομάδες εθελοντών, με δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης ειδικών χαρακτηριστικών εθελοντών.

Πολίτες που χρειάζονται βοήθεια

Δίνεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν τα στοιχεία των ΑμΕΑ ή ασθενών που έχουν δυσκολίες στην μετακίνηση ή/και την τροφοδοσία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες του Δήμου, όταν χρειαστεί. Με την χρήση της εφαρμογής μας δύναται δε να ανιχνευθεί και η θέση των πολιτών για να εντοπιστούν στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Δυνατότητα Κινητής Μονάδας

Η πρόσβαση του διαχειριστή στο σύστημα περιορίζεται μόνο από την σύνδεση στο Internet. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ο διαχειριστής να συντονίζει από κινητή μονάδα κοντά στο πεδίο ώστε να έχει και καλύτερη εικόνα της διαχειριζόμενης κατάστασης. Η δυνατότητα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν για λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του Δήμου.


Δείτε την εφαρμογή μας ζωντανά με δοκιμαστικά δεδομένα

Λίγα λόγια για την προσπάθεια

Μια καταστροφή έρχεται πάντα απροειδοποίητα. Μια φωτιά, ένας σεισμός, μια πλημύρα, ένα ατύχημα, μια επιδημία. Όταν αυτή συμβεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Έτοιμοι να συνεργαστούμε. Έτοιμοι να βοηθήσουμε. Έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Για να μπορέσουμε, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να σταματήσουμε την καταστροφή, να προστατέψουμε το περιβάλλον, να ανακουφίσουμε τους πληγέντες.
Αναλύσαμε τα προβλήματα, με συνεντεύξεις και επαφές, με αστυνομικούς, πυροσβέστες, υπεύθυνους πολιτικής προστασίας, εθελοντές και συλλόγους πολιτών. Ξεχωρίσαμε τις αιτίες, στις οποίες θα μπορούσαμε να παρέμβουμε με την τεχνογνωσία μας. Εντοπίσαμε αδυναμία συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων καθώς και αστοχία στην μετάδοση της πληροφορίας στο σωστό χρόνο, άγνοια στην ακριβή θέση των εμπλεκομένων , ειδικά αν είναι δυνάμεις από άλλες περιοχές που συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αδύνατη αξιοποίηση παραγωγικά εθελοντών πολιτών .
Αναλύσαμε και σχεδιάσαμε ένα σύστημα που διασυνδέει τα κέντρα επικοινωνιών και συντονίζει τους εμπλεκομένους φορείς.

Τo MCMS προσφέρει

Την δυνατότητα μετάδοσης διαδραστικού χάρτη με αποτύπωση όλων των μονάδων που επιχειρούν και ταυτόχρονα την διαθεσιμότητα και θέση δημοτικών πόρων και εθελοντικών ομάδων σε πραγματικό χρόνο. Δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας των κέντρων των κρατικών υπηρεσιών και του δήμου μεταξύ τους και επικοινωνία από το κέντρο διαχείρισης του δήμου προς τις υπηρεσίες του αλλά και τις ομάδες υποστήριξης.
Επιπλέον δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να εντοπίζει και να επικοινωνεί με πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή χρήζουν κάποιας βοήθειας.
Βασικός ρόλος του συστήματος, είναι να μεταφέρουμε άμεσα την πληροφορία που χρειάζεται ο κάθε ένας βελτιώνοντας την επικοινωνία ώστε να αντιμετωπιστεί το κάθε συμβάν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας όλους τους πόρους.

Λειτουργία

Το MCMS Λειτουργικά αναλύεται στο κέντρο διαχείρισης κρίσης με τον διαδραστικό χάρτη και το σύστημα επικοινωνιών, στους εμπλεκόμενους στο πεδίο με την δυνατότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων απλά με το κινητό τους, στην διασύνδεση με τα κέντρα των υπηρεσιών (Αστυνομία πυροσβεστική κλπ) με τον ίδιο διαδραστικό χάρτη να βεβαιώνει ότι η εικόνα θα είναι κοινή για όλους.
Αποτελείται από Εφαρμογή WEB για το δημοτικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, Εφαρμογή WEB κέντρα επικοινωνιών των υπηρεσιών, Εφαρμογή για smart devices.
Η θέση του κάθε εμπλεκομένου λαμβάνεται από την κινητή συσκευή στην βάση. Ο Χάρτης πραγματικού χρόνου εμφανίζεται σε όλα τα κέντρα επικοινωνιών. Μηνύματα ανταλλάσσονται ανάμεσα στα κέντρα και οι κατάλληλες εντολές και πληροφορίες μεταδίδονται στους εμπλεκομένους στο πεδίο.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ενοποιήσουμε τους συνεργαζόμενους φορείς σε επίπεδο πληροφόρησης και να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα και την ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας από και προς το πεδίο των επιχειρήσεων.

Η κοινότητα για την κοινότητα

Το MCMS είναι ένα έργο Ανοιχτού Κώδικα. Τροφοδοτείται με τεχνογνωσία από την κοινότητα, διατίθεται ελεύθερα για την χρήση του από τους δήμους και τις περιφέρειες. Αξιοποιεί καινοτόμα διαδεδομένες τεχνολογίες. Δεν χρειάζεται δαπάνες εξοπλισμού. Είναι εύχρηστο καθώς δεν χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση. Επιλύει προβλήματα συντονισμού με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Αξιοποιεί τους εθελοντές. Προστατεύει τους πολίτες.

Προσφέρουμε στους δήμους και στις αρχές την δυνατότητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και καλούμε εθελοντές να συμμετέχουν στην βελτίωση του συστήματος.

Η Τεχνολογία μας δίνει τις λύσεις, απομένει η ανθρώπινη βούληση

Το σύστημα MCMS είναι μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την ομάδα MCMS, στα πλαίσια του “Fireathon”, μια πρωτοβουλία της SciCo με την υποστήριξη και συνδιοργάνωση της SciFY και η οποία χρηματοδοτείται από την “Bayer Hellas”

αΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η πολιτική προστασία πρέπει να αντιμετωπίσει το σύνολο των συμβάντων. Με δεδομένο ότι είμαστε μια σεισμογενής χώρα, με δασικές πυρκαγιές , κόμβος μεταφορών με οδικές μετακινήσεις επικίνδυνων υλικών, αλλά και καταστροφές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα το πρόσφατο υγειονομικό συμβάν του covid-19 μας υποχρέωσε να επεκταθούμε στην υποστήριξη όλων των πιθανών αναγκών όχι μόνο στην αντιμετώπιση της καταστροφής αλλά και στην υποστήριξη των πληγέντων με οργάνωση της βοήθειας και αλληλεγγύης.

Ζητηστε μας μια παρουσιαση


Ζητήστε μας να σας παρουσιάσουμε την πλατφόρμα MCMS στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου σας. Να σας δείξουμε στην πράξη την λειτουργικότητα και τα οφέλη στην οργάνωση των υπηρεσιών, των εθελοντών και την βελτίωση επικοινωνιών με τα σώματα ασφαλείας.

Συμμετείχαν στο Fireathon

  • Ραφαήλα Γαλανοπούλου B.Sc. Student in DMST – AUEB
  • Διονύσης Μαυραγάνης Senior Developer, Data scientist
  • Σταύρος Καραγιαννίδης B.Sc. Student in DMST – AUEB
  • Περικλής Μπαρμπάκος B.Sc. Student – UOA, Junior Software Developer
  • Μαργαρίτα Μπελάλη M.Sc. in Space Science,Technologies and Applications, M.Sc. Student by Research in Thermofluids, B.Sc. Civil engineering
  • Δήμητρα Πατρούμπα Ph.D., Senior Software Engineer
  • Χαρίλαος Στάης Ph.D., Senior Specialist, System&Software Architecture, Researcher

ομαδα υλοποιησης

Χαρίλαος Στάης

Ph.D., System Architect, Senior Researcher

Μαργαρίτα Μπελάλη

Ερευνήτρια – Μηχανικός Διαστημικής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εφαρμογών

Διονύσης Μαυραγάνης

Κοινωνικός Επιχειρηματίας
Αναλυτής -Προγραμματιστής

Διαθέσιμο Σύντομα στα παρακάτω :

Ελάτε σε επαφή, ένας από τους εκπροσώπους μας περιμένει.